Kontsultoreak, Aholkulariak, ikuskariak, legala eta juridikoa

Irtenbide integralak, azterketa arretatsuak eta arreta pertsonal iraunkorra, gure lan proposamena.

AHOLKULARITZA

Administrazio, legala, zergazko, giza baliabideak, merkataritza alorrekoa.

KONTABILITATEA

Jarduerak:

 • Kontuen planaren azterketa eta adaptazioa.
 • Kontabilitateko irizpideen eta arauen ezarpena
 • Balantzeen aurkezpenean eta kontabilizazioan aholkularitza. Dokumentazioaren azterketa eta analisia.
 • Kontabilitateko itxiera periodikoetan parte-hartzea.
 • Doikuntzarako eta birsailkapenerako proposamenak.
 • Urteko kontuen merkataritza erregistroko depositua eta derrigozeko kontabilitateko liburuen aurkezpena.

FISKALA ETA ZERBAZKOA

Jarduerak:

 • Aholkularitza orokorra.
 • Planifikazioa eta aurreikuspen fiskala.
 • Aitorpena ezarritako epeen barruan aztertu eta egin.
 • Inbertsioak, enplegu hazkuntza, I+D… Eragin fiskala izan dezaketen kenkari posibleen azterketa.
 • Errekurtsoak, erreklamazioak eta zergen atzerapenak.
 • Gertakizun fiskal posibleen azterketa eta ebaluazioa.
 • Bezeroak zerga inspekzioen aurrean ordezkatzea.

LAN EREMUA

Jarduerak:

 • Aholkularitza orokorra eta kontsulta (kontratazio, laguntza eta subentzioak… modalitatean).
 • Hileroko soldaten ordainagirien eta seguritate sozialeko kotizazioko buletinen prestakuntza.
 • Lan kontratuak.
 • Enplegua erregulatzeko espedienteak. (E.R.E)
 • Lan inspekzioen aurrean ordezkapena.

MERKATARITZA ARLOKOAK

Jarduerak:

 • Baldintza legalak betetzea.
 • Legediaren aldaketen inguruko informazioa eta eguneratzea.
 • Obligazio sozietarioak. Erregistroa.
 • Bazkideen erantzunkizunak.
 • Organo sozial eta administraziokoak.