Kontsultoreak, Aholkulariak, ikuskariak, legala eta juridikoa

Esperientzia, dedikazioa eta konpromisoa gure nortasuna.

KONTSULTORETZA

Kudeaketa eta zuzendaritza.
Planifikazio estrategikoa.
Uztatze eta eskuratzea.
Enpresen balorazioa.
Enpresetara bideratutako beste azterketa batzuk.

Jarduerak:

  • Konpainiaren garapen estrategikoan elkarlanean aritu eta dinamizatu.
  • Zuzendaritzaren alde agertu etengabe erabakiak hartzean irizpideak kontrastatzerako orduan eta ekimen berrietan.
  • Estrategiak ezartzen eta ikuspegian laguntza eman.
  • Kudeaketa egokiago batera bideratutako aldaketak edota hobekuntzak proposatzea.
  • Dokumentu-zirkuituen mantenuan laguntza ematea.
  • Informazioaren inguruko iritziak espresatu, analizatu eta aztertu.