Gaurve Aholkulariak

- Administrazioa, legeak eta zergak.
- Giza baliabideak.
- Merkataritzakoa.

Etengabeko arreta pertsonala, azterketa arduratsua eta soluzio integralak (lan-arlokoak, zerga-arlokoak, kontabilitate-arlokoak…), gure lan-proposamena.

flecha KONTABILITATEA

 • Kontuen Plana aztertzea eta egokitzea
 • Kontabilitateko jarraibideak eta irizpideak ezartzea.
 • Balantzeak kontabilizatzeko eta aurkezteko aholkularitza.
 • Dokumentazioa aztertu eta aztertzea.
 • Aldizkako kontabilitate-itxieretan parte hartzea.
 • Egokitzapenen eta birsailkapenen proposamena.
 • Urteko Kontuak Merkataritza Erregistroan gordailutzea eta nahitaezko kontabilitate-liburuak aurkeztea.

flecha FISKALA ETA ZERGAPEKOA.

 • Aholkularitza orokorra.
 • Zerga-plangintza eta -aurreikuspena.
 • Zergen aitorpenak aztertzea eta ezarritako epeetan egitea.
 • Inbertsioen, enplegu-hazkundearen, I+Gren eta bestelakoen ondoriozko kenkarien eragin fiskalaren azterketa.
 • Zerga-errekurtsoak, -erreklamazioak eta -atzeratzeak.
 • Balizko kontingentzia fiskalen aztertzea eta ebaluatzea.
 • Bezeroa Zerga Ikuskaritzan ordezkatzea.

flecha LAN-ARLOA

 • Aholkularitza orokorra eta kontsulta (kontratazio-modalitateak, laguntzak eta diru-laguntzak …)
 • Soldaten ordainagiriak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-buletinak hilero egitea.
 • Lan-kontratuak.
 • Enplegu-erregulazioko espedienteak (E.E.E. s).
 • Bezeroa Lan Ikuskaritzan ordezkatzea.

flecha MERKATARITZA

 • Legezko eskakizunak betetzea.
 • Informazioa ematea eta lege-aldaketak eguneratzea.
 • Sozietate-betebeharrak. Erregistroa.
 • Bazkideen erantzukizunak.
 • Lan- eta administrazio-organoak.