Legezko oharra

Web gune hau GAURVE S.L.rena da.

Webgune hau erabiltzeko, ulertzen da erabiltzailea jarraian aipatzen diren baldintza guztiekin bat datorrela.

JABETZA INTELEKTUALA

Kontrako berariazko adierazpena egiten ez den bitartean,  webguneko eduki guztiak, izaera mugatzailerik gabekoak barne: testuak, grafikoak, izendapenak, logotipoak, ikonoak, irudiak, etab. GAURVE S.L.ren jabetza dira, eta jabetza intelektualaren nazioko eta nazioarteko arauek babesten dituzte.

Beraz, erabat debekatuta dago webguneko edukiaren edozein erabilera, baita erreprodukzioa, aldaketa, banaketa, transmisioa, ondorengo argitalpena, erakusketa edo ordezkapen osoa edo partziala ere, GAURVE S.L.ren berariazko adostasunik gabe.

ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA

GAURVE S.L.k ez du inola ere bermatzen informazioaren erabateko egokigarritasuna, zehaztasuna edo egunerokotasuna, ezta informazioaren beste edozein alderdi ere, ezta webgune honen bidez eskain ditzakeen zerbitzuen jarraitutasuna, egokigarritasuna eta funtzionamendua ere.

Web honek beste zerbitzari batzuekin loturak ditu, eta horien gainean GAURVE S.L.-, ez du inolako kontrolik. Beraz, GAURVE S.L.k ez du inolako erantzukizunik hartzen informazio edo zerbitzuekin, eta, oro har, informazio edo zerbitzu horietan jasotakoarekin, eta ezin du bermatu informazio edo zerbitzu horien legezkotasuna, egiazkotasuna edo eguneraketa, ezta bestelako alderdirik ere.

DATU PERTSONALEN PRIBATUTASUN-POLITIKA

Web orri honetan eskainitako zerbitzuren bat erabiltzeko, erabiltzaileek izaera pertsonaleko datu batzuk eman behar dizkiote GAURVE S.L.ri; horregatik, datu horien konfidentzialtasuna errespetatzeko konpromisoa hartzen du, abenduaren 13ko 15// 1999 Lege Organikoan, langileen ezaugarriei buruzko datuak babesteari buruzkoan, eta Datuen Protekzioari buruzko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) xedatutakoari jarraituz. Halaber, Sozietate Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko jakinarazpenei buruzko 34/2002 Legearekin bat etorriz, merkataritza-komunikazioen bidalketari dagokionez, datuok eskuratzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, ezerezteko, ahazteko eta eramateko eskubideak egikaritu ahal izango ditu une horretan idatzi bat bidalita Fermín Calbetón 13-15, 20600 EIBAR – GIPUZKOA edo korreo elektroniko bidez helbide honetara: lopd@gaurve.es

MERKATARITZA-INFORMAZIOA

GAURVE S.L., Informazio Sozietatearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten du https://www.gaurve.es webgunearen titularra dela. Aipatutako legearen 10. artikuluaren eskakizunarekin bat etorriz, GAURVE S.L.k honako datu hauen berri ematen du:

Webgune honen titularra GAURVE S.L. da, B75058370 IFK duena eta egoitza soziala Fermin Calbetón 13-15, 20600 EIBAR – GIPUZKOA.  Merkataritza Erregistroan inskribatua 2542 liburuki – erregistro-folio 111 – 34043 orria. Harremanetarako helbide elektronikoa hau da: consultores@gaurve.es